+48 667 450 422    ​  33 475 68 69

Logo SP9

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W ŻYWCU

 

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu ul. Dworcowa 26, tel. 334756869 reprezentowana przez Elżbietę Kłusak - dyrektora szkoły.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Niemiec, kontakt ochronadanychosobowych@zywiec.pl

3. Przetwarzanie w tutejszej szkole odbywa się:

a) na mocy przepisu prawa,

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony,

c) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Dane pozyskane są bezpośrednio od osób, których danych dotyczą oraz z rejestrów państwowych.

5. Nie przewiduje się zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z KPA, dane osobowe pozyskane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, dane osobowe pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przechowywane będą do czasu realizacji interesu prawnego Urzędu lub wycofania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.

8. Posiada Pani/Pan prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli nie jest to sprzeczne z realizacją obowiązków ustawowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań.

11. Pani/Pana dane mogą być w określonych warunkach przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE NR 9

 

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu, ul. Dworcowa 26 reprezentowana przez Dyrektora Panią Elżbietę Kłusak

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Niemiec, dane kontaktowe: ochronadanychosobowych@zywiec.pl

3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia na terenie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu.

4. Przetwarzanie w tutejszej szkole odbywa się na podstawie art. 108 a ustawy Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59.

5. Dane pozyskane są bezpośrednio od osób, których danych dotyczą (zarejestrowane za pomocą kamer).

6. Nie przewiduje się zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe pozyskane za pomocą monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.

10. Posiada Pani/Pan prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli nie jest to sprzeczne z realizacją obowiązków ustawowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa.

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

12. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

***

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 

§ 4 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie