+48 667 450 422    ​  33 475 68 69

Logo SP9

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W ŻYWCU

 

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Dworcowa 26 34-300 Żywiec Tel. 33 475 68 69 lub 667 450 422 reprezentowana przez Dyrektora Pana Artura Szopę.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Niemiec , dane kontaktowe: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
 3. Przetwarzanie w tutejszej szkole odbywa się:
 1. na mocy przepisu prawa,
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony,
 3. na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.
 1. Dane pozyskane są bezpośrednio od osób, których danych dotyczą oraz z rejestrów państwowych.
 2. Nie przewiduje się zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z KPA, dane osobowe pozyskane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, dane osobowe pozyskane na podstawie zgody osoby której dane dotyczą przechowywane będą do czasu realizacji interesu prawnego Urzędu lub wycofania zgody.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli nie jest to sprzeczne z realizacja obowiązków ustawowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań
 8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.