+48 667 450 422    ​  33 475 68 69

Logo SP9

  DODATKOWE DNI WOLNE OD NAUKI

 

ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY WYZNACZONO DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

02, 03 listopada 2023

02 maja 2024

14, 15, 16 maja 2024 /egzamin ósmoklasisty/

17 maja 2024

31 maja 2024