+48 667 450 422    ​  33 475 68 69

Logo SP9

  DODATKOWE DNI WOLNE OD NAUKI

 

ZARZADZENIEM DYREKTORA SZKOŁY WYZNACZONO NP. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO –

WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

2 listopada 2020

4 stycznia 2021

5 stycznia 2021

25, 26, 27 maja 2021

4 czerwca 2021