+48 667 450 422    ​  33 475 68 69

Logo SP9

  DODATKOWE DNI WOLNE OD NAUKI

 

ZARZADZENIEM DYREKTORA SZKOŁY WYZNACZONO NP. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO –

WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

2 listopada 2021r.

12 listopada 2021r.

7 stycznia 2022r.

2 maja 2022r.

24, 25 i 26 maja 2022r (egzamin ósmoklasistów)

17 czerwca 2022r.