+48 667 450 422    ​  33 475 68 69

Logo SP9

  DODATKOWE DNI WOLNE OD NAUKI

 

ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY WYZNACZONO DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO –

WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

31 października 2022r.

2 maja 2023r.

23, 24 i 25 maja 2023r. (egzamin ósmoklasistów)

26 maja 2023r.

9 czerwca 2023r.

22 czerwca 2023r.