+48 667 450 422    ​  33 475 68 69

Logo SP9

Realizacja NARODOWEGO ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

- Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu 2023/2024

 

Kwota przyznanego wsparcia : 12 000,00 PLN.

Kwota wkładu własnego : 3000,00 PLN.

Liczba zakupionych nowości : 622

 

1) Zasięgnięcie opinii rodziców i uczniów w sprawie zakupu książek:

Pierwszym etapem realizacji NPRCz była diagnoza środowiska szkolnego oraz konsultacje z rodzicami w zakresie zainteresowań i potrzeb czytelniczych.  Ponadto, przy wyborze książek:

- zorganizowano słoik pomysłów (uczniowie do specjalnie przygotowanego słoika wrzucali karteczki z imieniem i nazwiskiem autora książki, którą chcieliby aby została zakupiona do biblioteki szkolnej)

- prowadzono rozmowy z uczniami dot. ich preferencji czytelniczych

- przygotowaną listę z propozycjami nowości wydawniczych oraz lektur szkolnych, które miały być zakupione przekazano do zaopiniowania rodzicom oraz SU.

 

2) Podjęcie przez szkołę współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmujące:

a) konsultowanie planowanych zakupów

- przygotowaną listę z propozycjami nowości wydawniczych oraz lektur szkolnych, które miały być zakupione skonsultowano z bibliotekarzem Żywieckiej Biblioteki Samorządowej

b) wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

- zapoznanie społeczności szkolnej z harmonogramem wydarzeń czytelniczych organizowanych przez Żywiecką Bibliotekę Samorządową

- wizyty uczniów w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej (biblioteka gówna oraz filia1), udział w lekcjach bibliotecznych

- udział uczniów w konkursach plastycznych, czytelniczych, literackich organizowanych przez Żywiecką Bibliotekę Samorządową

 

3) Zorganizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów

- Uczniowie z kl. 7 projektowali swój pierwszy ex libris czyli znak własnościowy danego egzemplarza książki, ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru lub nazwą instytucji.

- Uczniowie klasy 1b wzięli udział w spotkaniu z autorką książek dla dzieci panią Roksaną Jędrzejewską-Wróbel. Było wspólne czytanie pamiętnika Florki oraz warsztaty.

- W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania klasa 6b zaprosiła klasy młodsze do wysłuchania opowiadania „O zajączku, który nie chciał się dzielić” i zobaczenia na żywo Teatrzyku Kamishibai. Na zakończenie uczniowie wykonali prace plastyczne, dzięki którym powstały piękne książeczki.

- „Lektura na wieszaku” to ciekawa metoda aktywizująca, dzięki której można zebrać informacje o lekturze w nietypowej formie i umieścić je na wieszaku, który staje się mobilnym kompendium wiedzy. W ten  sposób klasa 3a zapoznała się z  lekturą – „Sposób na Elfa” autorstwa Marcina Pałasza.

- Klasa 3b na zajęciach rozwijających zainteresowania w ramach programu "Czytam z klasą" omówiła " Detektywa Pozytywkę". Dzieci upodobniły się do tytułowej postaci, uzupełniły lekturniki oraz wykonały pokój detektywa. Wspólnie omówiły wartości jakimi kierował się detektyw pomagając rozwikłać zawiłe sprawy.

- "Dziewiątkowa książkodzielnia". W holu szkoły postawiony został regał z książkami dla rodziców i uczniów, które można zabrać  do poczytania, a także przynieść książki, które zalegają w domu, a są w dobrym stanie

- Październik miesiącem bibliotek szkolnych – przygotowanie gazetki okolicznościowej, wspólne czytanie nowości wydawniczych, konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 na wykonanie najładniejszej zakładki do książki, konkurs literacki dla klas 4-8 wiersz lub fraszka o bibliotece, tematyczne wystawy książek.

- Przeprowadzono Dzień Pluszowego Misia połączony z pasowaniem na czytelnika. Celem akcji było umożliwienie dzieciom przeżywania uroczystości poprzez aktywne włączenie dzieci do przygotowania i uatrakcyjnienia wspólnego świętowania, nabywanie umiejętności zabawy w zespole, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. Podczas realizacji Dnia Pluszowego Misia przeprowadzono mini konkursy ze znajomości bajek o misiach oraz rozdano nagrody.

- Udział uczniów z klas pierwszych w warsztatach z panią adwokat Joanną Kastelik-Waloszek. Pani adwokat tłumaczyła uczniom zawiłości procesu karnego na przykładzie....bajki o Czerwonym Kapturku. Uczniowie osobiście wcielili się w rolę sędziego, wilka, kapturka.

- Udział uczniów w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.

- Lekcja w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej. Klasa 6b zgłębiła tajniki funkcjonowania biblioteki. Skąd się w bibliotece biorą książki? Co to jest katalog? Co wolno a czego nie w czytelni? Ile książek jest w żywieckich bibliotekach? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi szóstoklasiści

- Lekcja w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej. Klasa 5a tworzyła własnoręcznie lapbooki matematyczne.

- Tworzenie lapbooków w klasach podczas omawiania lektur.

- Klasa 3b uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie „Czytam z klasą”.

- Spotkanie autorskie z p. Violettą Haczek, autorką książeczki z wierszami „Bajkowe rymowanki” (do późniejszej realizacji).

 

4) Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę spotkania z rodzicami

- List otwarty do rodziców przedstawiony podczas zebrania z wychowawcą (przesłany również poprzez mobidziennik)

- rozmowy z rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań

5) Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej

- załącznik nr 1

 

6) Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich

- Pracę biblioteki szkolnej dostosowano optymalnie do planu zajęć szkolnych. Uczniowie będą mieli możliwość wypożyczenia książek na okres przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich.

 

7) Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek

 - zakup książek terapeutycznych dla uczniów nieradzących sobie z emocjami

- zakup książek z powiększonym drukiem

- zakup wierszyków logopedycznych