+48 667 450 422    ​  33 475 68 69

Logo SP9

 AKTUALNOŚCI SZKOLNE

 

Wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem
2021-06-22

RAPORT

WYNIKI BADANIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH, MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH UCZNIÓW KLAS TRZECICH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

IM. JANA PAWŁA II W ŻYWCU

ROK SZKOLNY 2020/2021

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) to coroczna akcja Operonu mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Składał się z trzech części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Sprawdzian kończy pierwszy etap edukacji, jest jego podsumowaniem. Uczestnictwo umożliwiło uczniom sprawdzenie swojej wiedzy i jest źródłem wiedzy o tym, które umiejętności uczniowie już dobrze opanowali, a nad którymi warto jeszcze popracować.

Cześć polonistyczna składała się ze słuchania i czytania ze zrozumieniem. Trwał 50 minut. Następnie po 15 minutowej przerwie uczniowie sprawdzali swoją wiedzę matematyczną (45minut). Po kolejnej przerwie uczniowie pisali mini test przyrodniczy na który mieli 20 minut.

Można było uzyskać z części polonistycznej łącznie 26 punktów, matematycznej 20 a z przyrodniczej 11 punktów.

Tegoroczna edycja odbyła się 13 maja 2021roku. Do sprawdzianu przystąpiło 18 uczniów z klasy 3a i 16 uczniów z klasy 3b (2 uczniów nieobecnych).

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SZKOŁY

Średni wynik szkoły z poszczególnych części sprawdzianu na tle wyniku w województwie i w Polsce.

 

JEZYK POLSKI – CAŁOŚĆ (%)

Uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami z j. polskiego i uzyskali wynik wyższy niż uczniowie ze szkół w województwie śląskim oraz ze szkół w Polsce.

 

Język polski - całość

Szkoła

86

województwo

82

Polska

80

 

 

 

 

Język polski – czytanie - korzystanie z informacji

Szkoła

92

województwo

87

Polska

86

 

 

J. polski – słuchanie

Szkoła

93

województwo

91

Polska

90

 

 

J. polski – czytanie – analiza i interpretacja tekstu

Szkoła

80

województwo

78

Polska

76

 

 

J. polski – tworzenie wypowiedzi

Szkoła

80

województwo

78

Polska

76

 

 

MATEMATYKA - CAŁOŚĆ (%)

Średnia liczba punktów zdobytych przez uczniów szkoły jest wyższa niż średnia w województwie i w kraju.

 

szkoła

86

województwo

82

Polska

81

 

 

Matematyka - liczenie i sprawność rachunkowa

Szkoła

86

województwo

83

Polska

62

 

 

 

Matematyka – umiejętności praktyczne

Szkoła

88

województwo

86

Polska

84

 

 

Matematyka – rozwiązywanie zadań

Szkoła

85

województwo

79

Polska

77

 

 

Przyroda – całość.(%)

Średnia liczba punktów zdobytych przez uczniów szkoły jest wyższa niż średnia w województwie i w kraju.

 

szkoła

87

województwo

78

Polska

77

 

 

Przyroda- funkcje życiowe człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku

Szkoła

90

województwo

72

Polska

71

 

 

Przyroda – rozumienie środowiska przyrodniczego

Szkoła

86

województwo

81

Polska

79

 

 

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KLAS

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA WYNIKÓW KLAS

 

JĘZYK POLSKI - CAŁOŚĆ

3a

3b

JĘZYK POLSKI - CAŁOŚĆ

89%

83%

Język polski – czytanie – korzystanie z informacji

94%

88%

Język polski - słuchanie

89%

97%

Jezyk polski – czytanie – analiza i interpretacja

90%

70%

Język polski – tworzenie wypowiedzi

81%

78%

 

 

3a

3b

MATEMATYKA - CAŁOŚĆ

88%

84%

Matematyka – umiejętności praktyczne

94%

82%

Matematyka – liczenie i sprawności rachunkowe

89%

83%

Matematyka – rozwiązywanie zadań tekstowych

84%

87%

 

 

3a

3b

PRZYRODA - CAŁOŚĆ

90%

84%

Przyroda – funkcje życiowe, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku

94%

84%

Przyroda – rozumienie środowiska przyrodniczego

88%

83%